Nodearkivar
midb@odense.dk

Nodearkivets arbejde er at sikre, at den rette node er på rette tidspunkt, på det rette sted!

Odense Symfoniorkester har sit eget nodearkiv, der tæller flere tusinde forskellige værker, både noder til orkestermusikerne, partiturer til dirigenter, klaverudtog til pianister i øvningen med sangere og kor, kornoder, og meget andet. Mange værker findes i flere udgaver, i forskellige revisioner, og der kan være stor forskel – selv på musikken – også når forskellige forlag har udgivet denne. Senere kan der være foregået et ”videnskabeligt” arbejde med at finde frem til komponistens oprindelige intention, som herefter udgives som ”Urtext”.

Der må betales for opførelse af musik, både komponist, og evt. arrangør/tekstforfatter. Til mange værker kan man slet ikke købe orkestermateriale, det må simpelthen lejes hos forlaget! Der sendes stadigvæk mange pakker til ind- og udland, mens de digitale noder særligt bruges for de nykomponerede værker/arrangementer.

Arbejdet kræver en stort overblik over tid, og koordination af noder ”ind og ud” af nodearkivet, så orkestrets musikere hele tiden er forsynet med noder til de mange forskelligartede kommende produktioner.

En særlig vigtig opgave i nodearkivet er, at strygernes noder skal forberedes med tegnangivelser til den fælles koordination af buernes retning (det kaldes ”strøg”). Der skrives en ”model-stemme” af den ansvarshavende koncertmester og gruppeleder for de 5 forskellige strygergrupper, og det er så arkivarens opgave, at der overføres alle strøg fra modelstemmen til alle øvrige strygerstemmer. Det er et meget tidskrævende arbejde, særligt ved de lange symfonier eller operaer, men værdien for den kunstneriske opførelse er signifikant, når ”alle stryger den samme vej”, som man kalder det.

Nodearkivet benytter – ligesom den øvrige administration i orkestret – et fælles databasesystem, der kaldes OPAS (Orchestra Planning and Administration System), som benyttes af mange orkestre i hele verden. I denne er alle oplysninger om nodearkivets værker, og det er også via dette system, at musikerne informeres om tjenestetidspunkter og om hvilken musik, som opføres. Dette sker via et interface, som kaldes OPAS Online.

Det er nodearkivets opgave, at informationer om værker og orkesterbesætningen for disse er tilgængelige for musikerne, så de bedst muligt kan planlægge deres arbejdstid.

Det er et meget spændende arbejde at være nodearkivar!

Gå til toppen

Obs!

Denne side undestøtter måske ikke din browser. Læs mere her om hvordan du kan opdatere din browser: http://browsehappy.com/

Ok, det er forstået!