Please scroll down for English version

2. solobratschist

Med tiltrædelse medio august 2019 eller efter aftale

Konkurrence afholdes lørdag den 27. april 2019 i Odense Koncerthus

1. Runde:

Stamitz: bratschkoncert, 1.sats m. kadence
Uddrag af orkesterlitteraturen

2. Runde:

En af følgende 2 koncerter:
Bartok: bratschkoncert, 1.sats ELLER
Walton: bratschkoncert, 1.sats

3. Runde:

Kammermusik
Brahms – Strygekvintet no. 2 in G-dur op. 111, 1. sats


Blandt de tilmeldte ansøgere forbeholder dommerpanelet sig retten til at invitere et antal ansøgere.  De inviterede får besked umiddelbart efter deadline fredag den 5. april 2019.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst for musikere i landsdelsorkestrene.

Ansøgere med andet statsborgerskab end dansk bedes selv holde sig underrettet om reglerne for opholds- og arbejdstilladelse for statsborgere fra det pågældende land.

Der stilles akkompagnatør til rådighed ved selve konkurrencen.

Ansøgeren afholder selv rejse- og opholdsudgifter.

Tilmelding inden fredag den 5. april 2019 kl. 12.00

Eksempler fra orkesterlitteraturen til alle 3 runder og rækkefølge kan downloades som PDF her

Al kommunikation/information vil ske via e-mail.
For yderligere information rettes henvendelse til musikchef Finn Schumacker på finns@odense.dk

Vi opfordrer alle uanset køn, alder, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at ansøge.

Odense Symfoniorkester er et landsdelsorkester med 73 musikere og 12 tekniske-/administrative medarbejdere. Orkestret, som har hjemsted i Odense Koncerthus, har et årligt publikumstal på godt 85.000. Kernen i orkestrets virke er symfoniske koncerter. Dertil kommer skole- og familiekoncerter, kirke- og kammerkoncerter, operaforestillinger og cd-indspilninger. Odense Symfoniorkester turnerer desuden regelmæssigt i ind- og udland. Det årlige budget er på cirka 60 mio. kr.

Viola- Associate Principal

Commencing medio August 2019 or due to agreement

Audition in the Odense Concert Hall, Saturday April 27th 2019

1st Round:

Stamitz: Viola Concert in D – 1st Movement with Cadenza
Orchestral Excerpts

2nd Round:

Bartok: Viola Concerto – 1st Movement OR
Walton: Viola Concerto – 1st movement
Orchestral excerpts

3rd Round:

Chamber Music
Brahms, String Quintet no. 2 in G Major op. 111 – 1st movement

1st Round will be played behind a screen.

The jury reserves the right to invite a limited number of applicants. Those applicants, who are invited, will hear from us after the deadline Friday 5th of April 2019.

Salaries and working conditions are in accordance with the agreement between the Danish Musicians Union and the Regional Orchestral Association (LandsdelsOrkesterForeningen).

Applicants with citizenship other than EU/EØS are responsible for obtaining valid residence and work permits by the time of employment in Denmark.

An accompanist for the audition will be provided by the orchestra.

Travel and accommodation are at the applicants own expense.

Application deadline, Friday 5th of April 2019 at 12.00 pm (local time)

Orchestral excerpts for all 3 rounds and order of performance can be downloaded as a PDF file here

All communication will be via e-mail.
For further information, please contact CEO Finn Schumacker: finns@odense.dk

The Odense Symphony Orchestra is a regional orchestra with 73 musicians and a technical-/administrative staff of 12 employees. The orchestra is based in Odense Concert Hall and has an annual audience of approx. 85.000. The core activity is the performance of symphonic concerts. In addition to this the orchestra’s schedule comprises school and family concerts, church and chamber concerts, opera performances and CD recordings. The orchestra tours regularly in Denmark and abroad. The annual budget is approx. 60 million DKK.

Gå til toppen

Obs!

Denne side undestøtter måske ikke din browser. Læs mere her om hvordan du kan opdatere din browser: http://browsehappy.com/

Ok, det er forstået!