Please scroll down for English version

Et antal stillinger som tutti violinist i 2. violingruppen

Med tiltrædelse snarest muligt efter afholdt konkurrence

Konkurrence afholdes onsdag den 9. januar 2019 i Odense Koncerthus

1. Runde:

1. og 2. sats med kadencer fra en af følgende koncerter: W. A. Mozart: Koncert for violin nr. 3 i G-dur (KV. 216), nr. 4 i D-dur (KV. 218) eller nr. 5 i A-dur (KV. 219) Uddrag fra orkesterlitteraturen.

2. Runde:

1. sats med kadence fra en af følgende koncerter: Beethoven, Brahms, Sibelius, Tchaikovskij eller Nielsen Uddrag fra orkesterlitteraturen.

3. Runde:

Uddrag af orkesterlitteraturen

1. og 2. runde spilles bag skærm. Blandt de tilmeldte ansøgere forbeholder dommerpanelet sig retten til at invitere et antal ansøgere.  De inviterede får besked umiddelbart efter deadline fredag den 19. december 2018. Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst for musikere i landsdelsorkestrene. Ansøgere med andet statsborgerskab end dansk bedes selv holde sig underrettet om reglerne for opholds- og arbejdstilladelse for statsborgere fra det pågældende land. Der stilles akkompagnatør til rådighed ved selve konkurrencen. Ansøgeren afholder selv rejse- og opholdsudgifter. Tilmelding inden onsdag den 19. december 2018 kl. 12.00

Eksempler fra orkesterlitteraturen til alle 3 runder og rækkefølge kan downloades her
Al kommunikation/information vil ske via e-mail. For yderligere information rettes henvendelse til orkesterchef Peter Andersen på pande@odense.dk Vi opfordrer alle uanset køn, alder, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at ansøge. Odense Symfoniorkester er et landsdelsorkester med 73 musikere og 12 tekniske-/administrative medarbejdere. Orkestret, som har hjemsted i Odense Koncerthus, har et årligt publikumstal på godt 85.000. Kernen i orkestrets virke er symfoniske koncerter. Dertil kommer skole- og familiekoncerter, kirke- og kammerkoncerter, operaforestillinger og cd-indspilninger. Odense Symfoniorkester turnerer desuden regelmæssigt i ind- og udland. Det årlige budget er på cirka 60 mio. kr.

A number of tutti 2nd Violins

Commencing as soon as possible after Audition

The audition will be held in the Odense Concert Hall, Wednesday 9th of January 2019

1st Round:

1st and 2nd movement with cadenzas from one of the following concertos: W.A. Mozart: G Major (K. 216), D Major (K. 218) or A Major (K 219) Orchestral excerpts

2nd Round:

1st movement from one of the following concertos: Brahms, Sibelius, Tchaikovsky, Beethoven or Carl Nielsen Orchestral excerpts

3rd Round:

Orchestral Excerpts

1st and 2nd Rounds will be played behind a screen. The jury reserves the right to invite a limited number of applicants. Those applicants, who are invited, will hear from us after the deadline Wednesday 19th of December 2018. Salaries and working conditions are in accordance with the agreement between the Danish Musicians Union and the Regional Orchestral Association (LandsdelsOrkesterForeningen). Applicants with citizenship other than EU/EØS are responsible for obtaining valid residence and work permits by the time of employment in Denmark. An accompanist for the audition will be provided by the orchestra. Travel and accommodation are at the applicants own expense. Application deadline, Wednesday 19th of December 2019 12.00 pm (local time).

Orchestral excerpts for all 3 rounds and order of performance can be downloaded here
All communication will be via e-mail. For further information, please contact Orchestra Manager Peter Andersen: pande@odense.dk The Odense Symphony Orchestra is a regional orchestra with 73 musicians and a technical-/administrative staff of 12 employees. The orchestra is based in Odense Concert Hall and has an annual audience of approx. 85.000. The core activity is the performance of symphonic concerts. In addition to this the orchestra’s schedule comprises school and family concerts, church and chamber concerts, opera performances and CD recordings. The orchestra tours regularly in Denmark and abroad. The annual budget is approx. 60 million DKK.

Gå til toppen

Obs!

Denne side undestøtter måske ikke din browser. Læs mere her om hvordan du kan opdatere din browser: http://browsehappy.com/

Ok, det er forstået!