ODENSE SYMFONIORKESTER

Musikchef: Trine Boje Mortensen, Chefdirigent Pierre Bleuse

Tutti cello

Med tiltrædelse snarest muligt

Konkurrence afholdes fredag den 1. oktober 2021 i Odense Koncerthus

Scroll down for english version

Repertoire:
J. Haydn: Koncert i D-dur, 1. sats med kadence, eller
J. Haydn: Koncert i C-dur, 1. sats med kadence

OG

A. Dvorak: Cellokoncert, 1. sats, eller
R. Schumann: Cellokoncert, 1. sats

Eksempler fra orkesterlitteraturen

1. runde spilles bag skærm.

Blandt de tilmeldte ansøgere forbeholder dommerpanelet sig retten til at invitere et antal ansøgere. De inviterede får besked umiddelbart efter deadline den 2. september 2021.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst for musikere i landsdelsorkestrene.

Ansøgere med andet statsborgerskab end dansk bedes selv holde sig underrettet om reglerne for opholds- og arbejdstilladelse for statsborgere fra det pågældende land.

Der stilles akkompagnatør til rådighed ved selve konkurrencen.

Ansøgeren afholder selv rejse- og opholdsudgifter.

Tilmelding senest torsdag den 2. september 2021 kl. 12.00

Eksempler fra orkesterlitteraturen til alle runder og rækkefølge kan downloades som PDF efter ansøgningsdeadline her på siden

Al kommunikation/information vil ske via e-mail.
For yderligere information rettes henvendelse til musikchef Trine Boje Mortensen på tribm@odense.dk

Vi opfordrer alle uanset køn, alder, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at ansøge.

Odense Symfoniorkester er et landsdelsorkester med 73 musikere og 12 tekniske-/administrative medarbejdere. Orkestret, som har hjemsted i Odense Koncerthus, har et årligt publikumstal på godt 85.000. Kernen i orkestrets virke er symfoniske koncerter. Dertil kommer skole- og familiekoncerter, kirke- og kammerkoncerter, operaforestillinger og cd-indspilninger. Odense Symfoniorkester turnerer desuden regelmæssigt i ind- og udland. Det årlige budget er på cirka 60 mio. kr.
.

ODENSE SYMHONY ORCHESTRA

Artistic Director/CEO: Finn Schumacker, Chief Conductor Pierre Bleuse

Cello tutti

Commencing as soon as possible

Audition in the Odense Concert Hall, Friday October 1st 2021

Repertoire:
J. Haydn: Concerto in D major, 1st movement with candenza, OR
J. Haydn: Concerto in C major, 1st movement with candenza

AND

A. Dvorak: Cello Concerto, 1st movement, OR
R. Schumann: Cello Concerto, 1st movement

Orchestral excerpts

1st Round will be played behind a screen.

The jury reserves the right to invite a limited number of applicants. Those applicants, who are invited, will hear from us after the deadline Thursday 2nd of September 2021

Salaries and working conditions are in accordance with the agreement between the Danish Musicians Union and the Regional Orchestral Association (LandsdelsOrkesterForeningen).

Applicants with citizenship other than EU/EØS are responsible for obtaining valid residence and work permits by the time of employment in Denmark.

An accompanist for the audition will be provided by the orchestra.

Travel and accommodation are at the applicants own expense.

Application deadline, Thursday 2nd of SEPTEMBER 2021 at 12.00 pm (local time)

Orchestral excerpts for all rounds and order of performance can be downloaded as a PDF file after application deadline here on the page.

All communication will be via e-mail.
For further information, please contact CEO Trine Boje Mortensen: tribm@odense.dk

The Odense Symphony Orchestra is a regional orchestra with 73 musicians and a technical-/administrative staff of 12 employees. The orchestra is based in Odense Concert Hall and has an annual audience of approx. 85.000. The core activity is the performance of symphonic concerts. In addition to this the orchestra’s schedule comprises school and family concerts, church and chamber concerts, opera performances and CD recordings. The orchestra tours regularly in Denmark and abroad. The annual budget is approx. 60 million DKK.

Gå til toppen

Obs!

Ok, det er forstået!