ODENSE SYMFONIORKESTER SØGER EN ORKESTERKOORDINATOR

Vi søger en orkesterkoordinator med jobstart den 1. november 2021 eller hurtigst muligt. Ansøgningsfrist 15.september 2021.

Odense Symfoniorkester er i gang med en stor og spændende udvikling, hvor orkestret i endnu højere grad har fokus på arbejdsgangene i orkestret, forbedre den interne kommunikation og koordination samt den daglige trivsel for musikerne.

Orkesterkoordinatoren har det overordnede ansvar for planlægning og koordinering og af prøve- og koncertaktiviteterne, samt det daglige blik for de udfordringer, der opstår undervejs.

Opgaven er at sikre det højeste professionelle niveau i produktionsplanlægning og -afvikling for dermed at understøtte symfoniorkestrets fortsatte kunstneriske udvikling.

 

Arbejdet inkluderer bl.a.

 • at lægge prøveplaner
 • at udarbejde stillingsopslag, behandle orlovsansøgninger mm
 • at tilrettelægge ansættelseskonkurrencer
 • at booke venues/lokaler, også Carl Nielsen Salen samt håndtere dertilhørende logistik
 • at være aktiv i produktionsmøder med kolleger
 • at håndtere sygemeldinger
 • at håndtere opgaverne vedrørende HR og arbejdsmiljø i det daglige

 

Orkesterkoordinatoren indgår i et tæt, dagligt samarbejde med ledelsen om planlægning og daglige opdateringer, og deltager i ugentlige møder med ledelsen om aktuelle opgaver. Orkesterkoordinatoren skal derudover være i tæt dialog og samarbejde med medarbejderne og de tillidsvalgte.

Orkesterkoordinatoren skal arbejde med orkesteradministrationssystemet OPAS, en tværgående IT-platform, som samler og koordinerer alle organisationens funktioner.

 

Orkesterkoordinatoren refererer til musikchefen, Trine Boje Mortensen.

 

Dine kvalifikationer

 • Du har en videregående musikfaglig eller anden relevant uddannelse, gerne suppleret med videreuddannelse inden for ledelse.
 • Du har dokumenteret erfaring med planlægning og projektledelse med gode resultater.
 • Du har et stort repertoirekendskab inden for klassisk musik og erfaring med musikproduktion, fortrinsvis på orkesterniveau, for på bedste måde at kunne samarbejde med musikerne i det daglige.
 • Du har solid erfaring med IT-værktøjer.
 • Du er glad for samarbejde og god til kommunikation.
 • Du kan håndtere konflikter og er fleksibel og løsningsorienteret.

Om os
Odense Symfoniorkester består af 73 musikere og en administration på 13 fastansatte, der opfører omkring 100 koncerter om året. De fleste af dem i Odense Koncerthus, men også ude omkring i Syddanmark. Musikalsk beskæftiger orkestret sig med alt fra julemusik til de store symfonier og operaer, og der er derfor stor spredning i vores publikum, i vores koncertformater og i vores formidling.

Orkestret blev grundlagt i 1946, men dets rødder går helt tilbage til omkring år 1800. Fra at være et teaterorkester, som også spillede symfonisk musik, fremstår orkestret i dag som et moderne symfoniorkester med et højt aktivitetsniveau og under stadig udvikling. Orkestret har hjemme i Odense Koncerthus, som blev indviet i 1982. Hovedparten af orkestrets koncerter finder sted i Carl Nielsen Salen.

Vi tilbyder

 • en kunstnerisk spændende arbejdsplads
 • med frihed til at bruge sin faglighed på bedst mulig måde til at løse opgaverne
 • og engagerede, sjove og fagligt stolte kollegaer

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår fastsættes efter kvalifikationer. Ansættelse gerne pr. 1 november 2021 eller hurtigst muligt.

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte administrationschef, Anders Skovgaard på tlf.: 40 48 36 19, hvis du har brug for yderligere oplysninger om stillingen.

Det praktiske
Ansøgningsfristen er onsdag den 15. september 2021. Ansættelsessamtaler afholdes i de efterfølgende uger. Ansøgningen sendes til administrationschef, Anders Skovgaard på ansm@odense.dk. Når du ansøger skal du vedhæfte kopi af uddannelsesbevis, CV samt evt. udtalelser.

Gå til toppen

Obs!

Ok, det er forstået!