Scroll down for english version

Odense Symfoniorkester søger til ansættelse i 1. violingruppen:

En 3. solospiller og 1-2 tutti.

Musikchef: Trine Boje Mortensen, Chefdirigent Pierre Bleuse

Konkurrencen finder sted i Odense Koncerthus d. 28.8. 2024

Der vil blive lagt vægt på ansøgernes ypperlige tekniske og musikalske profil, et indgående repertoire- og stilkendskab samt på en åben indstilling til samarbejde på højeste kunstneriske niveau.
Begge stillingstyper er fuldtidsstillinger.

LINK TIL TILMELDING

Blandt de tilmeldte ansøgere forbeholder juryen sig retten til at invitere et antal ansøgere.

De inviterede får besked umiddelbart efter deadline 12.8.2024

Ved konkurrencens begyndelse skal bisidder og sceneansvarlig informeres om, om kandidaten søger tutti- eller 3. solostillingen (svarende til 4.koncertmester),  alternativt er interesseret i begge.
Der stilles akkompagnatør til rådighed ved selve konkurrencen. Ansøgeren afholder selv rejse- og opholdsudgifter.

Første runde foregår bag skærm.
Første og anden runde er fælles for alle udbudte stillinger.
Tredje runde er kun til stillingen som 3. solospiller.

1. runde: W. A. Mozart: Violinkoncert nr. 3, 4 eller 5, 1. og 2. sats med kadence
Samt uddrag af orkesterlitteraturen

2. runde: En af følgende koncerter:
Brahms: Violinkoncert, 1.sats
Sibelius: Violinkoncert, 1.sats
Tjajkovskij: Violinkoncert, 1.sats
Beethoven: Violinkoncert, 1. sats
Carl Nielsen: Violinkoncert 1. sats
Samt uddrag af orkesterlitteraturen

3. runde (kun til stillingen som 3. solospiller.): W. A. Mozart: Dissonanskvartet K. 465, 1. sats, 1. violinstemmen
Spilles med medlemmer af Odense Symfoniorkester
Samt uddrag af orkesterlitteraturen

Orkesteruddrag Tutti

Orkesteruddrag 3. solo

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst for musikere i landsdelsorkestrene.
Lønnen udgør
Tutti: kr. 30.697,68 pr. md.
3. solostryger: kr. 31.935,91 pr. md.
Pension: 14,88% (pr. 1/10-24 udgør pension 17,00%)

Ansøgere med andet statsborgerskab end dansk bedes selv holde sig underrettet om reglerne for opholds- og arbejdstilladelse for statsborgere fra det pågældende land. Vi opfordrer alle uanset køn, alder, religion eller etnisk tilhørsforhold til at ansøge.

Al kommunikation/information vil ske via e-mail. For yderligere information rettes henvendelse til orkesterkoordinator Pernille Böser på perlb@odense.dk

Odense Symfoniorkester er et landsdelsorkester med 65 musikere og 16 tekniske-/administrative medarbejdere. Orkestret, som har hjemsted i Odense Koncerthus, har et årligt publikumstal på godt 85.000. Kernen i orkestrets virke er symfoniske koncerter. Dertil kommer skole- og familiekoncerter, kirke- og kammerkoncerter, operaforestillinger og cd-indspilninger. Odense Symfoniorkester turnerer desuden regelmæssigt i ind- og udland. Det årlige budget er på cirka 60 mio. kr.

One 3rd Solo position and 1 to 2 Tutti 1st violin positions

Artistic Director/CEO: Trine Boje Mortensen, Chief Conductor Pierre Bleuse

Starting as soon as possible

The audition will take place in the concert hall, Odense, Wednesday 28th August 2024

Odense Symphony Orchestra is looking for one 3rd solo and one/two tutti violinists for our 1st violin group. We place focus on the applicant’s outstanding technical and musical profile and on the soloistic presentation as well as a broad knowledge of repertoire and style and on an open and cooperative attitude in the role of group leader. All three positions are full-time.

On the day of the audition, applicants will be asked if they are applying for tutti, 3rd solo (equals 4. concertmaster) or both.
Application deadline: 12th August 2024 Application can only be made online.

1st round to be played behind a screen.
The third round consists of a chamber music session with the concertmaster and principal string players from Odense Symphony Orchestra.
The third round is only for applicants to the 3rd Solo position.

1st round:
1st and 2nd movements, including cadenza, from one of the following concertos:
A. Mozart: Concerto for violin no. 3 in G-Major (KV. 216), no. 4 in D-Major (KV. 218) or no. 5 in A-Major (KV. 219)
Orchestral excerpts.

2nd round:
1st movement, including cadenza, from one of the following concertos:
Beethoven, Brahms, Sibelius, Tchaikovsky or Nielsen
Orchestral excerpts.

3rd round (only for applicants to the 3rd Solo position):
W. A. Mozart: “Dissonance” quartet K. 465, 1st mvmt, 1st violin part played with members of Odense Symphony Orchestra
Orchestral excerpts

We encourage people of any ethnicity, age, gender, and religion to apply.

Salaries and working conditions are in accordance with the agreement between the Danish Musicians Union and Dansk Erhverv. This amounts to:
Tutti position: kr. 30.697,68 DKK/month.
3rd Solo position: kr. 31.935,91DKK/month
Pension: 14,88% (The pension raises to 17,00% by 10th October 2024)

Applicants with citizenship other than EU/EØS are responsible for obtaining valid residence and work permits by the time of employment in Denmark.

The orchestra will provide an accompanist for the audition.

Travel and accommodation are at the applicant’s own expense.

Applications can only be submitted online at: LINK to FOLLOW

Orchestral excerpts for all rounds can be downloaded as a PDF file here: 

Orchestral excerpts Tutti

Orchestral excerpts 3. solo

Contact:
For further information, please contact the orchestral coordinator, Pernille Böser: perlb@odense.dk

Odense Symphony Orchestra is a regional orchestra with 65 musicians and a technical-/administrative staff of 16 employees. The orchestra is based in Odense Concert Hall and has an annual audience of approx. 85.000. The core activity is the performance of symphonic concerts. In addition to this the orchestra’s schedule includes school and family concerts, church and chamber concerts, opera performances and CD recordings. The orchestra tours regularly in Denmark and abroad. The annual budget is approx. 60 million DKK.

Gå til toppen

Obs!

Ok, det er forstået!