Please scroll down for English version

Alternerende solohornist med pligt til 3. horn og Wagnertuba

Med tiltrædelse snarest muligt efter afholdt konkurrence

Konkurrence afholdes lørdag den 13. oktober 2018 i Odense Koncerthus

1. Runde:

W.A. Mozart: Hornkoncert nr. 4 KV 495, 1. og 2. sats

2. Runde:

R. Strauss: Hornkoncert nr. 1, 1. sats
Uddrag af orkesterlitteraturen

3. Runde:

Uddrag af orkesterlitteraturen

 

Blandt de tilmeldte ansøgere forbeholder dommerpanelet sig retten til at invitere et antal ansøgere. De inviterede får besked umiddelbart efter deadline fredag den 21. september 2018.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst for musikere i landsdelsorkestrene.

Ansøgere med andet statsborgerskab end dansk bedes selv holde sig underrettet om reglerne for opholds- og arbejdstilladelse for statsborgere fra det pågældende land.

Der stilles akkompagnatør til rådighed ved selve konkurrencen.

Ansøgeren afholder selv rejse- og opholdsudgifter.

Tilmelding inden fredag den 21. september 2018 kl. 12.00

Eksempler fra orkesterlitteraturen til 2. og 3. runde og rækkefølge kan downloades som PDF her

Al kommunikation/information vil ske via e-mail.
For yderligere information rettes henvendelse til orkesterchef Peter Andersen på pande@odense.dk

Vi opfordrer alle uanset køn, alder, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at ansøge.

Odense Symfoniorkester er et landsdelsorkester med 73 musikere og 12 tekniske-/administrative medarbejdere. Orkestret, som har hjemsted i Odense Koncerthus, har et årligt publikumstal på godt 85.000. Kernen i orkestrets virke er symfoniske koncerter. Dertil kommer skole- og familiekoncerter, kirke- og kammerkoncerter, operaforestillinger og cd-indspilninger. Odense Symfoniorkester turnerer desuden regelmæssigt i ind- og udland. Det årlige budget er på cirka 60 mio. kr.

Horn – Associate Principal with obligation to 3rd Horn and Wagnertuba

Commencing as soon as possible after Audition

Audition in the Odense Concert Hall, Saturday October 13th 2018

1st Round:

W.A. Mozart: Concerto no. 4 KV 495, 1st and 2nd Movement

2nd Round:

R. Strauss: Concerto no. 1, 1st Movement
Orchestral excerpts

3rd Round:

Orchestral Excerpts

The jury reserves the right to invite a limited number of applicants. Those applicants, who are invited, will hear from us after the deadline Friday 21st of September 2018.

Salaries and working conditions are in accordance with the agreement between the Danish Musicians Union and the Regional Orchestral Association (LandsdelsOrkesterForeningen).

Applicants with citizenship other than EU/EØS are responsible for obtaining valid residence and work permits by the time of employment in Denmark.

An accompanist for the audition will be provided by the orchestra.

Travel and accommodation are at the applicants own expense.

Application deadline, Friday 21st September 2018 at 12.00 pm (local time)

Orchestral excerpts for 2nd and 3rd Round and order of performance can be downloaded as a PDF file here

All communication will be via e-mail.
For further information, please contact Orchestra Manager Peter Andersen: pande@odense.dk

The Odense Symphony Orchestra is a regional orchestra with 73 musicians and a technical-/administrative staff of 12 employees. The orchestra is based in Odense Concert Hall and has an annual audience of approx. 85.000. The core activity is the performance of symphonic concerts. In addition to this the orchestra’s schedule comprises school and family concerts, church and chamber concerts, opera performances and CD recordings. The orchestra tours regularly in Denmark and abroad. The annual budget is approx. 60 million DKK.

Gå til toppen

Obs!

Ok, det er forstået!