Mendelssohns violinkoncert og Nielsens 5.

Dirigent: Nikolaj Szeps-Znaider
Solist: Jennifer Koh, violin

F. Mendelssohn: Meeresstille und glückliche Fahrt
R. Wagner: Den flyvende Hollænder: Ouverture
F. Mendelssohn: Violinkoncert
C. Nielsen: Symfoni nr. 5

Koncerten varer cirka 2 timer inkl. pause.
Koncertintroduktion kl. 18.30

03. sep 2020

Tid: 19:30
Sted: Carl Nielsen Salen, Odense Koncerthus
Pris: A: 310 – B: 260 – C: 220 – D: 150 kr. / Stud. og unge t/m 29 år: 90 kr.

Koncerter

03. sep 2020 19:30
Find billetter

Havets uforudsigelighed, vildskab og underligt foruroligende blikstille har naturligt nok været inspirationen for mange kunstværker i alle genrer til alle tider, og Mendelssohns fortolkning af Goethes fine poesi i beskrivelsen af enhver ikke-motoriseret sømands skræk, det blikstille hav, står her i kontrast til den måske vildeste musikalske storm, der nogensinde er komponeret, nemlig Wagners beskrivelse af de vilde norske vande, der afspejler hans spøgelseskaptajns indre liv i ouverturen til Den flyvende Hollænder. Jennifer Koh tager sig af violinstemmen til én af de mest elskede violinkoncerter, Mendelssohns sidste orkesterværk, hvor det musikalske vidunderbarn endelig igen nåede op på niveauet fra sine ungdomsværker, der havde katapulteret ham ind i verdensberømmelsen allerede som teenager, her dirigeret af én af koncertens fremmeste fortolkere, vores egen Nikolaj Szeps-Znaider. Al denne musikalske skønhed bliver udfordret af Carl Nielsens 5. symfoni, hvor den sjæleflænsende lilletrommesolo forsøger at gøre kål på det velordnede musikalske verdensbillede, nøjagtigt som Nielsen havde set det ske for øjnene af sig i Første Verdenskrigs rædsler.

  • Mendelssohn’s Violin Concerto and Nielsen’s 5th.

The unpredictability, ferocity and strangely unsettling calm of the ocean has naturally been the inspiration for many artworks in all genres at all times, and Mendelssohn’s interpretation of Goethe’s fine poetry in the description of every non-motorized sailor’s fear, the calm ocean, is here contrasted to the perhaps wildest of musical storms that has ever been composed, which is Wagner’s description of the wild Norwegian waters, mirroring his ghost captain’s inner life in the overture to The Flying Dutchman. Jennifer Koh is responsible for the voice of the violin in one of the most loved violin concertos, which is Mendelssohn’s last orchestra piece where the musical prodigy finally managed to reach the same level as the pieces he had created in his younger days and were the reason why he gained worldwide fame as a young teenager, here conducted by the concerto’s foremost interpreter, our very own, Nikolaj Szeps-Znaider. All this musical beauty will be challenged by Carl Nielsen’s symphony no. 5 where the soul wrenching snare drum solo attempts to end the structured musical worldview, exactly as Nielsen had witnessed happening during the horrors of The First World War.

Gå til toppen

Obs!

Denne side undestøtter måske ikke din browser. Læs mere her om hvordan du kan opdatere din browser: http://browsehappy.com/

Ok, det er forstået!