LA MER

Dirigent: Mei Ann Chen

B. Britten: Four Sea Interludes, fra operaen Peter Grimes
Grace Williams: Sea Sketches
Ethel Smyth: On the cliffs of Cornwall, forspil til anden akt af operaen The Wreckers
C. Debussy: La Mer

Koncerten varer cirka 1 time og 40 minutter inkl. pause
Koncertintroduktion kl. 18.30 i Pro Musica Salen – begrænset antal pladser.
Der kan desuden købes Fish’n’chips foran Koncerthuset fra kl. 17.

Koncerter

Find billetter

At naturen inspirerer til kunst, er en gammel sandhed, og havet har inspireret fortællinger i ord, toner og billeder. I denne koncert får bølger og vind frit løb i fire fabelagtige værker, der giver akut behov for at mærke saltvandsduft og havblæst, men som også tegner lydbilleder af havet som en mægtig og farlig kraft. Mest kendt er Debussys La Mer, tre satser, der viser havet fra stille til storm. Ethel Smyths On the Cliffs of Cornwall og Benjamin Brittens Sea Interludes er uddrag af operaer, der begge handler om det hårde liv som fiskere i Storbritannien, henholdsvis The Wreckers og Peter Grimes. Grace Williams’ værk Sea Sketches fra 1944 begynder med blæsevejr over havet og ender i det femte billede med titlen ”Roligt hav om sommeren”. Smyths og Debussys værker er begge komponeret i 1900-tallets første årti, og Brittens og Williams begge i begyndelsen af 1940’erne. Selvom Debussy er fransk, så har hans værk faktisk også en engelsk forbindelse. Han sad nemlig ved kysten i England og læste korrektur på sit nye værk, og han beskrev havet på denne kyst således: “a charming peaceful spot: the sea unfurls itself with an utterly British correctness.” Og på den måde er hele fire britiske kyster repræsenteret i denne koncert: Cornwall (Smyth), Wales (Williams), Sussex (Debussy) og Suffolk (Britten).

– –

Inden man skal høre musikken, kan man også få viden om havmiljøet og smage øl brygget på tang. For det er nemlig hele aftenen, der er tilegnet havet.

Derfor laver vi koncertintroduktion med en af Danmarks førende havmiljøforskere, Mogens Flindt, der er professor ved Biologisk Institut på Syddansk Universitet.

Mogens Flindt har i mange år arbejdet med miljøtilstanden i vores fjorde. I første runde for at forstå hvorfor miljøtilstanden ikke forbedredes efter at næringsstofbelastningerne blev reduceret i 1990’erne.
Her har hans forskningsgruppe identificeret en lang række presfaktorer, som ikke er indeholdt i det nationale moniteringsprogram. Efterfølgende er gruppen med stor succes begyndt at gennemføre marin naturgenopretning med fokus på retablering af ålegræsenge, muslingebanker og stenrev, hvilket hans præsentationen vil indeholde.

Til introduktionen har en af vores egne musikere, nemlig klarinettist Kenneth Larsen, der udover at være musiker også brygger øl i sit firma HumlepraXis, lavet en hel særlig øl brygget med tang.

Online programnote

 

 

Gå til toppen

Obs!

Ok, det er forstået!