DVOŘÁK – FRA DEN NYE VERDEN

Dirigent: Mateusz Molęda
Solist: Anna Egholm, violin

A. Enna: Forspil til Den Lille Pige Med Svovlstikkerne
C. Nielsen: Violinkoncert
A. Dvořák: Symfoni nr. 9 ”Fra den nye verden”

Koncerten varer cirka 1 time og 50 minutter. Der vil ikke være pause i koncerten.

Bemærk: der vil ikke være koncertintroduktion før koncerten.

Obs! Som følge af myndighedernes forlængede tiltag mod COVID-19 er halvdelen af publikum blevet flyttet til ekstrakoncerten onsdag d. 18. november. De berørte kunder er blevet kontaktet og har mulighed for at få refunderet deres billetter, hvis de ikke kan komme på den nye dato. 

Koncerter

Find billetter

Næppe nogen anden symfoni indeholder så mange melodier af allerhøjeste karat som Dvořáks vidunderlige 9. symfoni Fra den nye verden. Den nye verden var USA, hvor komponisten opholdt sig i tre år for at hjælpe med at bringe amerikanske musikuddannelser op til europæiske standarder, og Dvořák skrev sine vidunderlige melodier udspændt mellem hjemlængslen til sit elskede Böhmen og en fascination af det store kontinents fremmede klange. Dvořáks generøse melodier sættes til denne koncert i relief af vores egen Carl Nielsens sprælske koncert for hans eget instrument, violinen, der med sine store kontraster bringer et smukt vidnesbyrd om en sammensat kunstnerpersonlighed. I et brev til sin kone, billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen, beskriver han sidstesatsens folkemusikalsk inspirerede drillerier som “en Slags halvsød, halvlystig, dinglevorn Sats, uden Villie næsten, men god og indtagende som en hjertelig smilende Drivert i sine bedste Øjeblikke. Synes Du om saadan èn?”. Det gjorde både hun, samtiden og violinister fra hele verden lige siden, og til denne koncert skal vi opleve den unge danske prisvinder fra Carl Nielsen Internationale Konkurrence 2019, Anna Egholm, tage favntag med Nielsens mange musikalske facetter.

–          Dvořák – From the New World

No other symphony contains so many melodies of such great quality like Dvořák’s wonderful symphony no. 9, From the New World. The new world was the USA where the composer lived for three years to try and help bring American music education to the same level as European standards and Dvořák wrote his wonderful melodies split between being homesick for his beloved Böhmen and a fascination of the great continents foreign tones. Dvořák’s generous melodies will, during this concert, be relieved by our very own Carl Nielsen and his lively concerto using his own instrument, the violin, which, with its own contrasts, brings a beautiful testimony to the composed artistic personality. In a letter to his wife, the sculptor Anne Marie Carl-Nielsen, he describes the last movement’s folk music-inspired teaser as “a kind of half-sweet, half-merry, weak movement, almost without a will but good and endearing like a warm, lazy smile during its best moments. Would you like that?” She did, and so did people in contemporary times as well as violinists all over the world. For this concert we will experience the young, Danish, award winner from The Carl Nielsen International Competition of 2019, Anna Egholm, as she embraces Nielsen’s many musical facets.

Gå til toppen

Obs!

Denne side undestøtter måske ikke din browser. Læs mere her om hvordan du kan opdatere din browser: http://browsehappy.com/

Ok, det er forstået!