Odense Koncerthus

Historie

Odense Koncerthus er tegnet af arkitekterne M.A.A. Per Hougaard Nielsen, C. J. Nørgaard Pedersen, Lars Møller og Birte Rørbæk (projektleder) og blev indviet i 1982. Hovedformålet med koncerthuset er at huse Odense Symfoniorkester. Koncerthuset var ved åbningen områdets mest markante bygning i kraft af sin størrelse og funktion. Derfor trykker det store hus sig ned i terrænet – koncerthusets gulv ligger i kælderetagen. Af samme grund ligger bygningen også diagonalt med hele H. C. Andersen-kvarteret.

KONTAKT VED
KOMMERCIELLE ARRANGEMENTER

Henvendelser vedr. teknik og lejepriser : odeonodense.dk

Odense Koncerthus (Comwell H.C. Andersen Odense)
Claus Bergs Gade 7
5000 Odense C

Tlf.: (+45) 66 14 78 00

KONTAKT VED KOMMUNALE DAGE
(læs nedenstående)

Odense Symfoniorkester
Claus Bergs Gade 9
5000 Odense C

Tlf.: (+45) 63 75 00 50
E-mail: symfoni@odense.dk

Kommunale dage i Koncerthuset (Carl Nielsen- eller Pro Musica salen)

Odense Kommune råder over op til 30 dage om året i enten Carl Nielsen Salen eller Pro Musica Salen. Disse dage kan kulturarrangører og andre ansøge om at benytte.

En kommunal dag er lig med lejefritagelse. Arrangøren skal afholde alle serviceydelser (garderobe, teknik, vagter mv.).

Hvordan søger jeg
For at ansøge om en kommunal dag, skal man indsende en projektbeskrivelse, kommunikations- og markedsføringsplan samt budget for arrangementet.

Ansøgning fremsendes til Anders Skovgaard, Odense Symfoniorkester, ansm@odense.dk.

Odense Symfoniorkester vurderer derefter, hvorvidt arrangementet kan støttes.

Er salen ledig
Når du søger en kommunal dag, skal du også ønske en dato til dit arrangement. Kultursekretariatet undersøger derefter, om den ønskede dato er ledig.

Hvem kan søge
Kommunale dage kan gives til kulturelle arrangementer.
Arrangementet må ikke være kommercielt, og arrangementet skal skønnes at hvile i sig selv, alternativt skal evt. overskud gå til et på forhånd aftalt velgørende formål. Dette skal fremgå af projektets budget og regnskab.

Hvad kræves der
Der skal være offentlig adgang til arrangementet.
Arrangementet skal understøtte Odenses storbytransformation og have en karakter, som gør at Odense kommer på landkortet.
Derudover lægges der vægt på at arrangementet understøtter Odense Kommunes kulturpolitik. Kultursekretariatet skønner, hvorvidt arrangementet understøtter hhv. storbytransformation og kulturpolitik.

Der vil derudover blive lagt vægt på følgende faktorer, som skal fremgå af projektbeskrivelsen:

Evne til at samarbejde med lokale arrangører og kulturaktører
Evne til at kunne fylde salen.
Regional og Lokal mediedækning (skal fremgå af kommunikations-og markedsføringsplan)

Regnskab for arrangementet sendes til Kultursekretariatet senest 3 måneder efter arrangementet er afholdt.

Når du har fået en kommunal dag
Når du får bevilget en kommunal dag, får du tilsendt et skema af ODEON, som skal udfyldes og indsendes til ODEON. Det er her du angiver, hvilke ydelser og services, du forventer at benytte dig af.

Beskrivelse af sale i koncerthuset
Carl Nielsen Salen:
Salen er udstyret med en scene 80 cm høj, der kan varieres i dybden fra 6,77 m op til 12,80 m.
Scenebredden er 20,5 m på forkanten og 16,9 m bagerst på scenen.
Publikumspladser varierer fra 1198 til 1108 pladser i salen alt afhængig af scenestørrelsen.
Korbalkonen bag scenen har 104 pladser.

Tegning af Carl Nielsen Salen

Pro Musica Salen:
Salen er ottekantet og udstyret med en 70 cm høj scene.
Pga. af salens form er scenens størrelse svær at beregne, men den er 13 m på det bredeste sted og dybden varierer fra 3,1 m til 4,1 m.

Tegning af Pro Musica Salen

Gå til toppen

Obs!

Denne side undestøtter måske ikke din browser. Læs mere her om hvordan du kan opdatere din browser: http://browsehappy.com/

Ok, det er forstået!