Max Musik

MaxMusik foreningen

Foreningens formål er at etablere og drive projekter, som styrker børns kontakt med musik i skolesystemet, fra vuggestue til gymnasium, med henblik på at udvikle børnenes evner og færdigheder samt bidrage til øget kreativitet og fællesskab.

Det er endvidere foreningens formål at skabe en platform for tværinstitutionelt samarbejde inden for musik med henblik på at skabe en ny platform for udvikling af samarbejde på tværs af uddannelses- og kulturinstitutioner samt offentlig forvaltning.

MaxMusik på Vestre skole

MaxMusik er på samme tid et musikprojekt, et pædagogisk projekt og et kulturprojekt, som i et unikt samarbejde mellem kultur- og uddannelsesinstitutioner i Odense vil vise hvordan daglig beskæftigelse med musik kan præge børns opvækst, samt hvordan daglig beskæftigelse med musik kan præge en skoles kultur og give skolen grundlag for at fastholde satsningen på musik. Det bidrager til en udvikling af børns læring og sociale kompetencer.

Samtidig danner MaxMusik rammen om et samarbejde mellem en række højt specialiserede institutioner inden for undervisning og musik. MaxMusik giver optimal mulighed for vidensdeling, udvikling og læring.

Projektet omfatter alle børn fra 0. klasse op til 3. klasse. Det er således ikke et projekt, som børnene skal meldes til, men projektet omfatter naturligt alle skolens børn på de nævnte klassetrin, uanset talent, social og kulturel baggrund.

Samarbejdspartnere

Partnerne i projektet er:
– Vestre Skole samt Børneinstitutionen Vestre, Odense
– Læreruddannelsen i Odense (University College Lillebælt)
– Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole
– Odense Musikskole
– Odense Symfoniorkester
– Skolevæsenet i Odense Kommune

Hvorfor MaxMusik

Musik giver fællesskab

Musik gør mennesker kreative

Musik bygger bro mellem mennesker og kulturer

Musik udvikler evnen til koncentration og fordybelse

Musik giver mod til at stå frem

Musik styrker indlæringen

Gå til toppen

Obs!

Ok, det er forstået!