Please scroll down for English version

En stilling som 1. solospiller i 2. violingruppen

Med tiltrædelse snarest muligt

Konkurrence afholdes lørdag den 17. marts 2018 i Odense Koncerthus

1. runde:

1. og 2. sats med kadencer fra en af følgende koncerter:
W. A. Mozart: Koncert for violin nr. 3 i G-dur (KV. 216), nr. 4 i D-dur (KV. 218) eller nr. 5 i A-dur (KV. 219)
Uddrag fra orkesterlitteraturen.

2. runde:

1. sats med kadence fra en af følgende koncerter:
Beethoven, Brahms, Sibelius, Tchaikovski eller Nielsen
Uddrag fra orkesterlitteraturen.

3. runde:

Franz Schubert: 2. violinstemmen fra strygekvartet Nr. 13 i a-mol ”Rosamunde”, D804, Op. 29, 1. sats. Spilles             sammen med musikere fra Odense Symfoniorkester
Uddrag fra orkesterlitteraturen.

 

1. og 2. runde spilles bag skærm.

Blandt de tilmeldte ansøgere forbeholder dommerpanelet sig retten til at invitere et antal ansøgere.  De inviterede får besked umiddelbart efter deadline den 19. februar 2018.

Bemærk venligst: Odense Symfoniorkester forbeholder sig ret til at tilbyde alternative stillinger (tutti) i forlængelse af konkurrencen.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst for musikere i landsdelsorkestrene.

Ansøgere med andet statsborgerskab end dansk bedes selv holde sig underrettet om reglerne for opholds- og arbejdstilladelse for statsborgere fra det pågældende land.

Der stilles akkompagnatør til rådighed ved selve konkurrencen.

Ansøgeren afholder selv rejse- og opholdsudgifter.

Tilmelding inden mandag den 19. februar 2018 kl. 12.00

Alle eksempler fra orkesterlitteraturen samt ensemblespil kan downloades som PDF her

Al kommunikation/information vil ske via e-mail.
For yderligere information rettes henvendelse til orkesterchef Peter Andersen på pande@odense.dk

Vi opfordrer alle uanset køn, alder, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at ansøge.

Odense Symfoniorkester er et landsdelsorkester med 73 musikere og 12 tekniske-/administrative medarbejdere. Orkestret, som har hjemsted i Odense Koncerthus, har et årligt publikumstal på godt 85.000. Kernen i orkestrets virke er symfoniske koncerter. Dertil kommer skole- og familiekoncerter, kirke- og kammerkoncerter, operaforestillinger og cd-indspilninger. Odense Symfoniorkester turnerer desuden regelmæssigt i ind- og udland. Det årlige budget er på cirka 60 mio. kr.

Section leader – 2nd Violin

Commencing as soon as possible

The audition will be held in the Odense Concert Hall, Saturday 17th March 2018.

1st Round: 

1st and 2nd movement with cadenzas from one of the following concertos:
W.A. Mozart: G Major (K. 216), D Major (K. 218) or A Major (K 219)
Orchestral excerpts

2nd Round:

1st movement from one of the following concertos:
Brahms, Sibelius, Tchaikovsky, Beethoven or Carl Nielsen
Orchestral excerpts

3rd Round:

F. Schubert: 2nd Violin Part from String Quartet No. 13 in a minor,”Rosamunde”, D804, op. 29, 1st movement.
To be played with musicians from the Odense Symphony Orchestra.
Orchestral excerpts

 

1st and 2nd Rounds will be played behind a screen.

The jury reserves the right to invite a limited number of applicants. Those applicants, who are invited, will hear from us after the deadline Monday 19th of February 2018.

Please note: Alternative positions (tutti) may be offered following the audition.

Salaries and working conditions are in accordance with the agreement between the Danish Musicians Union and the Regional Orchestral Association (LandsdelsOrkesterForeningen).

Applicants with citizenship other than EU/EØS are responsible for obtaining valid residence and work permits by the time of employment in Denmark.

An accompanist for the audition will be provided by the orchestra.
Travel and accommodation are at the applicants own expense.

Application deadline, Monday 19th February 2018 at 12.00 pm (local time).

All orchestral excerpts and chamber music part can be downloaded as a PDF file here

All communication will be via e-mail.
For further information, please contact Orchestra Manager Peter Andersen: pande@odense.dk

The Odense Symphony Orchestra is a regional orchestra with 73 musicians and a technical-/administrative staff of 12 employees. The orchestra is based in Odense Concert Hall and has an annual audience of approx. 85.000. The core activity is the performance of symphonic concerts. In addition to this the orchestra’s schedule comprises school and family concerts, church and chamber concerts, opera performances and CD recordings. The orchestra tours regularly in Denmark and abroad. The annual budget is approx. 60 million DKK.

Gå til toppen

Obs!

Denne side undestøtter måske ikke din browser. Læs mere her om hvordan du kan opdatere din browser: http://browsehappy.com/

Ok, det er forstået!