Please scroll down for English version

En stilling som 2. solotrompetist med pligt til 1. solo

Med tiltrædelse medio august 2018 eller snarest muligt

Konkurrence afholdes torsdag den 28. juni 2018 i Odense Koncerthus

1. runde:

Honegger: ”Intrada”

2. runde:

Haydn: Trompetkoncert, 2. sats spillet på Bb-trompet
Uddrag fra orkesterlitteraturen

3. runde:

Uddrag fra orkesterlitteraturen spillet med trompetgruppen

 

1. runde spilles bag skærm.

Blandt de tilmeldte ansøgere forbeholder dommerpanelet sig retten til at invitere et antal ansøgere.  De inviterede får besked umiddelbart efter deadline fredag den 8. juni 2018.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst for musikere i landsdelsorkestrene.

Ansøgere med andet statsborgerskab end dansk bedes selv holde sig underrettet om reglerne for opholds- og arbejdstilladelse for statsborgere fra det pågældende land.

Der stilles akkompagnatør til rådighed ved selve konkurrencen.

Ansøgeren afholder selv rejse- og opholdsudgifter.

Tilmelding inden fredag den 8. juni 2018 kl. 12.00

ALLE EKSEMPLER FRA ORKESTERLITTERATUREN SAMT ENSEMBLESPIL KAN DOWNLOADES SOM PDF HER

Al kommunikation/information vil ske via e-mail.
For yderligere information rettes henvendelse til orkesterchef Peter Andersen på pande@odense.dk

Vi opfordrer alle uanset køn, alder, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at ansøge.

Odense Symfoniorkester er et landsdelsorkester med 73 musikere og 12 tekniske-/administrative medarbejdere. Orkestret, som har hjemsted i Odense Koncerthus, har et årligt publikumstal på godt 85.000. Kernen i orkestrets virke er symfoniske koncerter. Dertil kommer skole- og familiekoncerter, kirke- og kammerkoncerter, operaforestillinger og cd-indspilninger. Odense Symfoniorkester turnerer desuden regelmæssigt i ind- og udland. Det årlige budget er på cirka 60 mio. kr.

Co-principal Trumpet with obligation to principal Trumpet

Commencing medio August 2018 or as soon as possible

The audition will be held in the Odense Concert Hall, Thursday 28th June 2018.

1st Round: 

Honegger: “Intrada”

2nd Round:

Haydn: Trumpet Concerto, 2nd movement to be played on Bb-Trumpet
Orchestral excerpts

3rd Round:

Orchestral excerpts to be played with the Trumpet Section of the Odense Symphony Orchestra

 

1st Round will be played behind a screen.

The jury reserves the right to invite a limited number of applicants. Those applicants, who are invited, will hear from us after the deadline Friday 8th of June 2018.

Salaries and working conditions are in accordance with the agreement between the Danish Musicians Union and the Regional Orchestral Association (LandsdelsOrkesterForeningen).

Applicants with citizenship other than EU/EØS are responsible for obtaining valid residence and work permits by the time of employment in Denmark.

An accompanist for the audition will be provided by the orchestra.

Travel and accommodation are at the applicants own expense.

Application deadline, Friday 8th June 2018 at 12.00 pm (local time).

ALL ORCHESTRAL EXCERPTS AND CHAMBER MUSIC PART CAN BE DOWNLOADED AS A PDF FILE HERE

All communication will be via e-mail.
For further information, please contact Orchestra Manager Peter Andersen: pande@odense.dk

The Odense Symphony Orchestra is a regional orchestra with 73 musicians and a technical-/administrative staff of 12 employees. The orchestra is based in Odense Concert Hall and has an annual audience of approx. 85.000. The core activity is the performance of symphonic concerts. In addition to this the orchestra’s schedule comprises school and family concerts, church and chamber concerts, opera performances and CD recordings. The orchestra tours regularly in Denmark and abroad. The annual budget is approx. 60 million DKK.

Gå til toppen

Obs!

Denne side undestøtter måske ikke din browser. Læs mere her om hvordan du kan opdatere din browser: http://browsehappy.com/

Ok, det er forstået!